Värmlands-Säby Gård

Värmlands Säby är en av Värmlands mesta anrika och största gårdar. Egendomen klassas som byggnadsminne och sägs ha Värmlands enda slott!

Här har vi fått förtroendet att under tre etapper restaurera den gamla timrade stallbyggnaden från tidigt 1700-tal.

Den stora L-formade byggnaden ramar in den nedre gårdsplanen och utgör en viktig del av gårdsbilden. Våren 2012 fattades beslut, att med hjälp av delfinansiering från Länsstyrelsen, påbörja restaureringen av den då mycket nedgångna byggnaden.

Under första etappen lyfte vi byggnaden upp till 60 cm på vissa ställen, omfattande markarbeten genomfördes och sammanlagt bytte vi ca 300 löpmeter timmer. Stockarna som byttes var upp till 15 meter långa och de grövsta bortåt 50 cm i rot.

Under andra etappen fortsatte arbetet med stomlagningar och lagning av takkonstruktion.  Klocktornet lagades och slutligen lades ett nytt tak och ny takavvattning monterades.

Under tredje etappen tillverkades nya fönster och de gamla som gick att återanvända renoverades. Samtliga portar renoverades eller byggdes nya och hela byggnaden fick en ny, hyvlad furupanel av absolut högsta kvalitet! Samtligt målades med linoljefärg och stuprören av galv med skarpvinklar monterades.

Resultatet blev sammantaget mycket bra och projektet är vårt största hittills.