Ritamäkii

Under flera år restaurerade vi flera unika byggnader på byggnadsminnet Ritamäkii finngård, Sveriges senast bebodda finngård.

Arbetet bjöd på stora utmaningar då gården ligger högt på ett berg, långt ute i skogen bortom körbar väg. Med hjälp av mycket handkraft och terrängfordon, lyckades vi frakta upp stockar på 13 meter och ca 1000 st slanor till taken! Vi bytte timmer och lade om farjtak och sticketak . En mäktigt vacker plats att arbete på!

Projektet var vårt första stora och en riktig dörröppnare.